AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • alle unge er i gang enten i uddannelse, job eller anden beskæftigelse.
  • 95 procent af de unge i Svendborg Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse.
  • de unges ungdomsuddannelse fører til job eller videreuddannelse.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret. Der er suppleret med tiltag om forstærket indsats for unge henimod uddannelse og beskæftigelse.