AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Byrådet er af den opfattelse, at alle unge skal være i gang med enten ungdomsuddannelse, anden uddannelse eller beskæftigelse. Det er målet, at 95 pct. af Svendborg Kommunes unge gennemfører en formel ungdomsuddannelse, der kan føre til videregårende uddannelse.

Dette mål skal bl.a. gennemføres ved at etablere et tættere samarbejde mellem Svendborg Kommune og de lokale uddannelsesinstitutioner om fastholdelse af unge i uddannelse. Der skal ske erfaringsudveksling og videndeling mellem folkeskolerne og de lokale uddannelsesinstitutioner, der udbyder ungdomsuddannelse.

Af andre initiativer, der kan fremme målet kan nævnes:

  • Erhvervsklasser etableret som undervisningstilbud for 8.-10. klasses elever med behov for færre fag og praktiske erhvervsforløb uden for skolen
  • Mentorordning på ungdomsuddannelserne
  • Ungdomsuddannelse kombineret med idrætslinje i samarbejde med Sports Study Sydfyn
  • Udvikle og udføre en særlig uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteret undervisning i 6, 7, 8 og 9./10. klasse samt i overgangen til produktionsskole eller erhvervsuddannelse for uddannelsessvage unge. Der var fra den såkaldte satspulje afsat 3. mio. kroner årligt i 2010-12 og 1,5 mio. kr. i 2013. Initiativet blev skabt på baggrund af et samarbejde mellem Svendborg Erhvervsskole, Sydfyns Erhvervsforskole og UU-Center Sydfyn.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret. Der er suppleret med tiltag om forstærket indsats for unge henimod uddannelse og beskæftigelse.