AFLYST
Kommuneplan 2009

Befolkningsudviklingen

Svendborg by og de omkringliggende spændende lokalområder har gjort kommunen til en attraktiv bosætningskommune. Med den aktuelle tilslutning til det danske motorvejsnet og den gode togforbindelse til oplandet og Odense er tilgængeligheden øget markant. Svendborg er et alsidigt kultur- og handelscenter på Sydfyn og de kystnære bymiljøer kan drage nytte af de smukke landskaber med udsigter og adgang til Øhavet.

Det giver efter Byrådets mening grundlag for en fortsat øget bosætning. Derfor skal der planlægges for en både kvantitativ og kvalitativ udvikling i kommuneplanperioden.

Mulighederne for bosætning i Svendborg by og kommunens lokalområder er forskellige og denne forskel skal udnyttes. Svendborg by skal videreudvikle sine bo- og bykvaliteter, og der skal foretages en stor satsning med at udvikle den nye bydel Tankefuld. I lokalområderne skal der tages udgangspunkt i de nære bysamfunds kvaliteter og lokale service og muligheden for at bo tæt på naturen.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er ikke foretaget opdateringer eller ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt. Der henvises til ny befolkningsprognose.