AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • fastholde og udbygge Svendborg som en attraktiv bosætningskommune.
  • skabe fortsat vækst i befolkningstallet og tilstræbe en alsidig befolkningssammensætning.
  • igangsætte en sammenhængende indsats for øget bosætning.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er ikke foretaget opdateringer eller ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt. Der henvises til ny befolkningsprognose.