AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Byrådet ønsker, at Svendborg Kommune ved en mangesidet indsats skal øge bosætningen i byen og i lokalområderne ved til stadighed at kunne tilbyde attraktive boligområder og bymiljøer, der opfylder borgernes behov for gode bokvaliteter og nærhed til offentlig og privat service.

I kommuneplanen sikres der mulighed for tilvækst af nye boliger både i Svendborg by og i lokalområderne, ligesom de eksisterende boligområder gøres stadig mere attraktive ved en planlægningsindsats og kvalitativ vækst i kultur- og fritidstilbud og nye initiativer for at forbedre bymiljøerne.

Det tilstræbes at mange af kommunens nye tilflyttere er unge familier, der kan bidrage til vækst i de erhvervsaktive aldersgrupper og bidrage til vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv og den lokale kultur. I Tankefuld planlægges bl.a. nye boligtilbud til de unge familier, der har gennemført uddannelse i Odense og måske fået deres første job på Fyn. 

En anden stor målgruppe er de aktive seniorer, der ønsker at skifte til en attraktiv bolig i det sydfynske område. Der er i forvejen en stor bevægelse fra København og Hovedstadsområdet, som kan forstærkes med de rette tilbud.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er ikke foretaget opdateringer eller ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt. Der henvises til ny befolkningsprognose.