AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • sikre tilstrækkelige og velbeliggende arealer til de kommende års nybyggeri af boliger.
  • sikre et varieret boligudbud i by og i lokalområderne.
  • sikre en mangfoldighed af alle boligtyper i de nye boligområder.
  • placere nye boliger, hvor de kan betjenes effektivt med kollektiv trafik.
  • give mulighed for blandede boligformer.
  • opnå maksimal udnyttelse af de offentlige og privat servicetilbud.
  • sikre nye boligområder adgang til større sammenhængende landskaber.
  • bygge tættere og derved mindske arealforbruget til byudvikling.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er ikke foretaget opdateringer eller ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt. Der henvises til ny befolkningsprognose. I Kommuneplan 2013 udlægges der ikke nye arealer til byformål.