AFLYST
Kommuneplan 2009

Fortætning og byfornyelse

Ønsket om at spare på arealressourcerne og behovet for nye boligtyper trækker i samme retning.

Svendborg Kommune har en målsætning om, at de eksisterende byområder omdannes, udbygges og moderniseres i takt med, at nye behov opstår. Der lægges endvidere vægt på, at mulighederne i byområderne udnyttes positivt i overensstemmelse med tankegangen om mest mulig genbrug og arealbegrænsning.

Der er forskellige midler til at øge boligantallet og skabe flere byggemuligheder. Byfornyelse og omdannelse er et af dem og modvirker blandt andet, at byområder forslummer og skal derfor ses som et led i den almindelige vedligeholdelse og fornyelse af byområder.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er under strategi og indsats opdateret om initiativer i den centrale bymidte.