AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • de eksisterende byområder omdannes, udbygges og moderniseres i takt med, at nye behov opstår.
  • fortætning skal ske i forbindelse med anvendelsesskift, ved huludfyldninger, ved at inddrage uudnyttede arealer og ved at tilføre byggemuligheder, hvor det kan give kvalitetsforbedring i forhold til det pågældende byområde.
  • ved omdannelse af større byområder skal muligheden for en bred vifte af byfunktioner til forskellige behov overvejes med henblik på at skabe levende boligområder og dermed højne kvaliteten.
  • byfornyelse skal sikre, at kvaliteten i eksisterende boliger, bygninger og kvarterer hæves - blandt andet for at imødegå sociale problemer og fysisk nedslidning af boligområder.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er under strategi og indsats opdateret om initiativer i den centrale bymidte.