AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • sikre et passende, varieret og fleksibelt udbud af velfungerende boliger og bomiljøer til borgere i alle aldre og i alle livssituationer.
  • der skal arbejdes for gode arkitektonisk nyskabende og visionære byggerier i harmoni med indbydende rekreative arealer.
  • de rekreative arealer skal være markante og have en sådan kvalitet, at de samler den enkelte bebyggelse og giver den særlig identitet og motiverer beboerne til udendørsliv og oplevelse.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer.