AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Rekreative områder ifm. boligbebyggelse

  • Der skal ved planlægningen af nye boligområder sikres god adgang til nærrekreative arealer, der giver mulighed for mangesidet udfoldelse. 
  • Der skal ved byomdannelse og byudvikling til boliger reserveres areal til nye større rekreative områder.  
  • Som udgangspunkt skal der ved planlægning af nye byområder med væsentlig boligandel udlægges areal til et større rekreativt, anvendeligt område såfremt afstanden til eksisterende større områder er mere end 1 km.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer.