AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

 • styrke arkitektonisk kvalitet i byer, bygninger og byrum.
 • sætte fokus på de offentlige byrum som ramme om "det gode liv" i social, kulturel og arkitektonisk henseende.
 • byerne skal være imødekommende og tilgængelig for alle. Byomdannelse skal sikre attraktive og aktive byer og bydele med høj arkitektonisk kvalitet, som er en vigtig del af den helhed, der gør byen til ramme om "det gode liv".
 • udvikle sammenhængende netværk af rekreative arealer og byrum.
 • inddrage børn, unge og voksne og de forskellige interesseorganisationer aktivt i udviklingen.
 • udviklingen af byer og bydele sker på baggrund af de enkelte områders kvaliteter, særpræg og lokal identitet.
 • videreudvikle de overordnede landskabelige og grønne træk i byer og bydele.
 • fremme genanvendelse af byområder gennem byomdannelse.
 • særligt ved de større indfaldsveje skal der understreges eller tilføres identitetsskabende elementer, som f.eks. markant randbebyggelse, beplantning eller belysning. Især skal oplevelsen af ankomsten til bymidten forbedres.
 • Svendborg Bymidtes kvaliteter med byggerier fra middelalderen og frem til nutiden og et levende, attraktivt og mangfoldigt center for handel, service, erhverv, uddannelse og kultur udvikles med fokus på livskvalitet, oplevelser, udfordringer og aktivitet.
 • antallet af mennesker der besøger og opholder sig i Svendborg bymidte øges.
 • der skabes visuel og funktionel sammenhæng mellem Svendborg bymidte og havn.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer.