AFLYST
Kommuneplan 2009

Byggeri i landsbyer og det åbne land

Udgangspunktet i dansk planlægning er, at de dele af landzonen, der ikke planlægges til byformål, skal friholdes for byggeri og anlæg, der ikke er nødvendige til drift af landbrug, fiskeri og skovbrug. 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter. Redegørelsestekst om jordbrugsparceller er udgået, da der ikke længere kan planlægges for jordbrugsparceller.