AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • undgå spredt bebyggelse i det åbne land,
  • give afgrænsede muligheder for bebyggelse i landsbyer i landzone, som kan understøtte ønsker om udvikling i landdistrikterne,
  • fastholde og beskytte kvaliteterne i landsbyerne, så disse kvaliteter medvirker til at fastholde landdistrikterne som en attraktiv bosætningsmulighed i kommunen.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter. Redegørelsestekst om jordbrugsparceller er udgået, da der ikke længere kan planlægges for jordbrugsparceller.