AFLYST
Kommuneplan 2009

Bymønster og lokalområder

Kommuneplanen beskriver et bymønster, der reflekterer den samlede Svendborg Kommune. Bymønsteret angiver en rollefordeling mellem byerne i Svendborg Kommune indenfor handel, arbejdspladser og boliger. 

Svendborg skal forstærke rollen som hovedby på Sydfyn. Det betyder, at Svendborg by forsat skal udbygges, udvikles og tilpasses til nutidens og fremtidens behov. Det vil ske gennem fornyelse, fortætning og bevaring af byens kvaliteter.

Der skal også fremover være mulighed for tilpasset vækst i kommunens mindre byer. De rummer bokvaliteter, som efterspørges af en del borgere enten permanent eller i faser af deres liv. Det er kvaliteter som overskuelighed, tryghed og naboskab. Muligheden for at bo "ved jorden", at børnene selv kan færdes trygt i kvarteret og ikke mindst nærheden til naturen værdsættes også.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er ikke revideret, og afsnittene er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.