AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

 • kommunen skal udvikle sig som en helhed, hvor de enkelte dele supplerer hinanden og indgår i et samspil med den overordnede udvikling i regionen.
 • hovedby, lokalbyer og landsbyer indgår som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling.
 • den enkelte by eller bydel udvikles og styrkes på baggrund af dens særlige karakter, kvaliteter og potentiale.
 • bymønsteret skal understøtte byernes udviklingsmuligheder og bidrage til at fastholde det offentlige og private serviceudbud i nærheden af borgerne.
 • Svendborg styrkes som kommunens hovedby og drivkraft på Sydfyn med fokus på at skabe et mangfoldigt byliv, erhvervsdynamik og attraktivt uddannelsesmiljø for herigennem at sikre udvikling af kommunen som helhed.
 • der inden for hovedbyen og lokalbyerne i bybåndene sikres:
  • attraktive og forskelligartede boligtilbud,
  • grundlag for et varieret erhvervstilbud i forhold til virksomheder og arbejdspladser,
  • undervisningstilbud og pasningsmuligheder, særligt for de yngste,
  • fritidsfaciliteter,
  • kollektive trafikforbindelser,
  • dagligvare- og udvalgsvareforsyning, og
  • bynære rekreative områder.
 • der skal være mulighed for udvikling og bosætning i kommunens landsbyer i mindre grad.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er ikke revideret, og afsnittene er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.