AFLYST
Kommuneplan 2009

Byudvikling

Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Svendborg Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling i hele kommunen. Under overskriften Byudvikling præsenteres Svendborg Kommunes bymønster og de fremtidige mål og strategier for byudvikling i kommunen. 

Omdrejningspunktet for arbejdet med byudvikling er en grundlæggende tanke om, at en hel og sammenhængende kommune skal udvikles gennem alliancer mellem land og by. De tilbud indenfor specielt handel, kultur og uddannelse, der findes i Svendborg, skal fortsat udvikles der og være med til at styrke lokalbyer og landsbyer som levende samfund, hvor det er attraktivt at bo.

Den samlede byudvikling skal dog samtidig ske på et bæredygtigt grundlag. Det kræver, at vi revurderer store dele af den fysiske planlægning og definerer en tydelig hovedstruktur.

Lovgivning

I henhold til Planlovens § 11 a, stk.1, nr. 2 er det et krav, at kommuneplanen indeholder retningslinier for beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, beliggenheden af offentlige institutioner, byomdannelser m.m.

I henhold til Planlovens § 11 e, stk. 1 nr. 9 skal etablering af nye byområder eller byomdannelser overvejes i sammenhæng med mulighederne for at sikre adgang til den kollektive trafik.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er ikke revideret, og afsnittene er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.