AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Klimaet står højt på dagsordenen i disse år i Svendborg. De menneskeskabte klimaforandringer og menneskets påvirkning af jordens miljø og klima har gjort det nødvendigt at stoppe op og overveje alternative mere bæredygtige løsninger på vores energiforbrug.

Særligt byggeriet og vores boliger står for en stor del af det samlede energiforbrug og CO2 udslip, og der er derfor særligt interesse for at finde løsninger, der kan reducere byggeriets og specielt boligens energiudslip og indtænke bæredygtighed, når vi renoverer eller bygger boliger. Der tales om lavenergi, passivhuse og senest +huse, der producerer strøm til ledningsnettet. Der udvikles hele tiden nye teknologiske løsninger og materialer, der er med til at rokke ved, hvad vi før troede muligt og sætte fremtidens standarder for boligbyggeriet.

Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget. Med relativt få midler og ved at tænke os lidt om kan vi gøre en indsats og være med til at sikre, at vi overlader en lige så dejlig by og natur til næste generation af borgere i Svendborg Kommune.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Teksten er opdateret med tilføjelse af tre konkrete projekter, som kommunen har involveret sig i for at bidrage til CO2-reduktioner samt skabelse af grønne arbejdspladser.