AFLYST
Kommuneplan 2009

Energirigtigt byggeri

På globalt niveau står klimaet i øjeblikket øverst på dagsordenen. Klimaforandringer og menneskets påvirkning af jordens miljø og klima har gjort det nødvendigt at stoppe op og overveje alternative løsninger på vores energiforbrug. En af de mest håndgribelige måder at håndtere en del af problemet på er besparelser. Ved at skærpe kravene til energiforbruget i nyt byggeri går Svendborg Kommune i retning af en mere bæredygtig fremtid til byggeriet.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Teksten er opdateret med tilføjelse af tre konkrete projekter, som kommunen har involveret sig i for at bidrage til CO2-reduktioner samt skabelse af grønne arbejdspladser.