AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • indtænke bæredygtighed i fremtidens boligbyggeri - energimæssigt, miljømæssigt, arkitektonisk, økonomisk, sociokulturelt m.m.,
  • have et særligt fokus på energirigtige løsninger og arbejde for at blive en CO2 neutral kommune i 2050,
  • skabe gunstige rammer og gode muligheder for eksperimenterende, alternativt bæredygtigt byggeri.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Teksten er opdateret med tilføjelse af tre konkrete projekter, som kommunen har involveret sig i for at bidrage til CO2-reduktioner samt skabelse af grønne arbejdspladser.