AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • Svendborg kommune skal være et attraktivt sted at handle for kommunens borgere, gæster, pendlere og turister.
  • skabe rammerne for lokal og bæredygtig detailhandel i lokalsamfundene med udgangspunkt i lokalbyerne i kommuneplanens bymønster.
  • koncentrere detailhandelen i og omkring bestående butiksområder. 
  • dækningsgraden, dvs. handelsbalancen for hele kommunen, ikke forringes. 
  • styrke samspillet mellem butikker, organisationer, investorer og kommune for at stå rustet til fremtidens konkurrence.
  • styrke tilgængeligheden til detailhandelsbutikker for alle trafikanter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet detailhandel er i vid udstrækning uændret i forhold til tematillæg om detailhandel, som Svendborg Byråd vedtog i april 2013.

Afgrænsningen af aflastningscentret Svendborg Storcenter er dog ændret for at give mulighed for nye større udvalgsvarebutikker. I den forbindelse er en del af aflastningscentret konverteret til et bydelscenter.