AFLYST
Kommuneplan 2009

Erhverv og turisme

En erhvervspolitisk indsats er en vigtig del af kommunalbestyrelsens ansvar for kommunens udvikling, og har tæt sammenhæng med kommunalbestyrelsens politikker om blandt andet fysisk planlægning, miljø og kommunal service i øvrigt.

Den positive udvikling er ikke sikret ved et enkelt initiativ, men er summen af mange initiativer og forudsætninger - private og offentlige. I ånden af den erkendelse arbejdes der henimod en højere grad af koordinering og synergi brancher og sektorer imellem.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet Turisme er revideret. Det betyder, at alle afsnit med betydning for turismeerhvervet er behandlet som "store ændringer". Afsnittene "Erhverv" og "Erhverv og miljø" er ikke revideret men genvedtages.