AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • der skal være et bredt og varieret udbud af campingpladser nær kysten, som kan bidrage til en øget turisme.
  • fremme og udvikle campingpladser i tilknytning til natur-, kajak- og dykkerturisme.
  • fremme campingpladser af høj standard med tilknyttede lege- og vandlande som kan være med til at forlænge sæsonen. Arealudlæg for sådanne pladser bør normalt være så rummelige, at pladserne kan opnå en kapacitet på min. 500.
  • der etableres et antal primitive, naturnære overnatningspladser med plads til 10-20 telte og/eller shelterfaciliteter i tilknytning til kysten, skove og de regionale cykel- og vandreruter og for kajakturister og under hensyntagen til landskabet og naturbeskyttelsen.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Under mål er der tilføjet shelterfaciliteter, og fremtidige indsatser for campingpladser skal ses i tilknytning en kommende turisme- og potentialeplan. Der er ikke sket ændringer i udpegning og retningslinjer.