AFLYST
Kommuneplan 2009

Erhverv

Dette afsnit omhandler primært rammer for arealanvendelse og målsætninger for den overordnede strategi i planperioden.

Detailhandel, turisme og jordbrug har særlige afsnit i kommuneplanen.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.