AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • Svendborg påtager sig rollen som dynamo og vækstcenter på Sydfyn og det overordnede mål for erhvervsudviklingen er at styrke netop denne rolle,
  • bidrage til udvikling af innovation og vækst indenfor det maritime område 
  • tiltrække flere iværksættere ved at skabe gode vilkår for start og udvikling af egen virksomhed,
  • begrænse arealforbruget og undgå fremtidige miljøkonflikter ved at omdanne ældre bynære erhvervsområder til byomdannelsesområder hvor det er relevant,

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.