AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • fremme en positiv erhvervsudvikling, ved at sikre og tilgodese erhvervslivets behov for gode og hensigtsmæssige erhvervslokaliseringer,
  • sikre en bæredygtig lokalisering af forurenende erhverv ud fra en helhedsvurdering, til gavn for erhvervslivet og i respekt for mennesker, naturen og miljøet, herunder
    • at sikre, at forurenende erhverv lokaliseres således, at de ikke påfører mennesker, naturen og miljøet uacceptable miljøbelastninger.
    • at sikre, at foreningsfølsomme formål lokaliseres således, at de ikke udsættes for uacceptable miljøbelastninger fra forurenende erhverv.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.