AFLYST
Kommuneplan 2009

Feriecentre og overnatning

Byrådets satsning på turisme som vækstområde betyder, at Svendborgs rolle som turistkraftcenter på Sydfyn skal opgraderes med henblik på udbygning af helårssturismen og Svendborg Kommunes image som gæstfri Cittaslow kommune.

For kommunens gæster og turister er overnatningsmulighederne typisk: hoteller, kursus- og højskoleophold, vandrehjem, Bed & Breakfast, kroer, ferielejligheder/bondegårdsferier, campingpladser, sommerhuse og lignende. Afsnittet ”Feriecentre og overnatning” indeholder bestemmelser for både nyudlæg af feriecenter- og overnatningsanlæg og udvidelse af eksisterende anlæg med en placering enten inden eller udenfor kystnærhedszonen.

Afsnittet skal ses i sammenhæng med kommunenplanens afsnit om turisme og vækst, sommerhusområder, campingpladser og rekreative interesser.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret. Der er suppleret med oversigt over overnatningskapacitet i kommunen. Strategi og indsats for kommunens to udpegede turistcentre er revideret i henhold til de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i afsnittet om Turisme og vækst. Mål og retningslinjer er videreført.