AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • der forsat skal arbejdes på at skabe en bred vifte af overnatningsmuligheder i Svendborg Kommune.
  • den samlede overnatningskapacitet i hele kommunen skal kunne øges med henblik på at styrke kommunens position som attraktivt turistmål.
  • turismeindsatsen skal målrettes mod en udvikling af Cittaslowprincipperne, hvor der satses på kvalitet og en fremhævelse af Sydfyn og Øhavets særlige natur- og kulturværdier.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret. Der er suppleret med oversigt over overnatningskapacitet i kommunen. Strategi og indsats for kommunens to udpegede turistcentre er revideret i henhold til de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i afsnittet om Turisme og vækst. Mål og retningslinjer er videreført.