AFLYST
Kommuneplan 2009

Fiskeri og akvakultur

Kommuneplanen skal varetage fiskeriets erhvervsinteresser og samtidigt tage hensyn til natur, miljø, kulturarv samt ønsket om udvikling i landdistrikterne.

Fiskeri og akvakultur rummer det primære fiskeri, forskellige akvakulturer og rekreativt fiskeri.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført.

Data og henvisning til lovgivning er opdateret.