AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • der skal være et alsidigt og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri i havet omkring Svendborg Kommune til gavn for erhvervsfiskeriet, bierhvervsfiskeriet og det rekreative fiskeri for både borgere og turister,
  • produktion af skaldyr i opdrætsanlæg udvikles, uden at det belaster vandmiljøet, naturinteresser eller rekreative interesser. 
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført.

Data og henvisning til lovgivning er opdateret.