AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for anvendelse af vandløb, søer og kystvande er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a.

Lokalisering af havbrug

  • Ved lokalisering af havbrug skal der tages udgangspunkt i kortbilaget til Fødevareministeriets havbrugsrapport fra 2003. Havbrug eller saltvandsbaserede indpumpningsanlæg kan etableres eller udvides, hvor en konkret vurdering viser, at produktionen alene, eventuelt i kombination med andre kilder, kan foregå, uden at omgivelserne belastes. Belastningen af omgivelserne må ikke være uforenelig med hensynet til det pågældende vandområdes kvalitetsmålsætninger og ikke bidrage til en generel forringelse af tilstanden af det pågældende vandområde eller de tilstødende vandområder.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført.

Data og henvisning til lovgivning er opdateret.