AFLYST
Kommuneplan 2009

Sommerhusområder

Sommerhuse indgår i den brede vifte af overnatningstilbud på Sydfyn. De har en vigtig funktion som ramme for fritidsliv og som udlejningshuse til turister. For mange handler det om at komme væk fra hverdagen og slappe af, at være sammen med familie og venner på en uformel måde og at komme tæt på naturen.

I Svendborg Kommune er der i alt cirka 600 sommerhuse og de fleste er placeret i den kystnære zone ud mod Storebælt, på Thurø og på Tåsinge. Antallet af sommerhuse i Svendborg Kommune er ikke steget væsentligt de seneste 20 år.

Kommuneplan 2013 udlægger ikke nye sommerhusområder, men retningslinjerne er med til at fastholde sommerhusområdernes sommerhuspræg og sikre offentlighedens adgang til kysterne.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er tilføjet mål og indsats om forberedring af stiforbindelser. Retningslinjerne er videreført.