AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • bevare kommunens allerede udlagte sommerhusområder og sikre kvaliteten, så de er attraktive områder for fritidsliv og helårsturisme.
  • arbejde for nyudlæg i lokalområderne under hensyntagen til natur, landskaber, geologi og kulturhistorie.
  • øge og udvikle sommerhusturisme i samspil med lokalområdernes kulturelle og naturgivne kvaliteter og under hensyntagen til områdets eksisterende egenart og kvaliteter.
  • arbejde for sammenhængende stiplanlægning, hvor sommerhusområder forbindes med oplevelsesmuligheder i nærområdernes natur, landskaber og kulturmiljøer.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er tilføjet mål og indsats om forberedring af stiforbindelser. Retningslinjerne er videreført.