AFLYST
Kommuneplan 2009

Turisme og vækst

Turisme er en vigtig og voksende del af det samlede erhvervsliv i Svendborg. Byrådet ønsker at understøtte turismens vækst og sikre gode rammebetingelser for turisterhvervets udviklingsmuligheder. Indsatserne i planperioden skal udbygge samarbejdet med Udvikling Fyn/Destination Fyn, Naturturisme I/S (den tværkommunal udviklingsorganisation, som ejes af de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland og Svendborg Kommune) og det lokale turismeerhverv. Det skal bidrage til at skabe øget vækst i turismen med flere gæster og oplevelsestilbud, der kan bidrage til flere og nye arbejdspladser inden for turisterhvervene bredt.

Byrådet ønsker at udnytte turismens samspil og synergi med kommunens andre indsatser indenfor, kultur, fritid og friluftsliv og udnytte sammenhængen mellem udvikling af turisme, oplevelsesprodukter og øget bosætning.

Turismen i Svendborg er en mangesidet forretning indenfor overnatning, bespisning, attraktioner, oplevelser/events/deltageraktiviteter, transport og shopping. Afsnittet her udgør Svendborg Kommunes overordnede turistpolitiske overvejelser.  

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret med afsæt i Svendborg Kommmunes deltagelse i Udvikling Fyns fælles turismeinitiativer og i den sydfynske, tværkommunale udviklingsorganisation Naturturisme I/S. Afsnittet udgør Svendborg Kommunes sammenhængende turistpolitiske overvejelser, og der er medtaget nye mål, strategier og indsatser.