AFLYST
Kommuneplan 2009

Geologi

Svendborg Kommune rummer landskaber med geologiske formationer, som særlig tydeligt viser, hvordan landskabet er dannet og stadig formes. 

Området med Stenstrup Issø, Egebjerg Bakker, Syltemade Ådal og Egense Ås fortæller f.eks. om, hvordan istiden formede landskabet. De nutidige processer kan ses i Det Sydfynske Øhav, hvor strande, odder og klinter konstant forandres.

Synlige jordlag i kystklinter og råstofgrave kan fortælle om de geologiske processer, og hvordan landskabet er dannet. Råstofgrave med sådanne profiler findes bl.a. ved Gudbjerg, Klintholm og Lundeborg. 

Områderne med de særlige geologiske formationer og profiler er vigtige for undervisning og forskning samt for vores naturforståelse. Mange geologiske formationer er også iøjnefaldende og af stor landskabelig værdi. 

Kommunerne er forpligtet til at sikre de geologiske bevaringsværdier i kommuneplanen.

Kommuneplanen indeholder en udpegning af områder af særlig geologisk værdi og retningslinjer, som beskytter de geologiske værdier inden for disse områder.

Forholdet til Region Syddanmarks Råstofplan er beskrevet. 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret.

Udpegningen er suppleret med øerne i Det Sydfynske Øhav i overensstemmelse med statens kortlægning. Der er medtaget mål og retningslinjer for efterbehandling af råstofgrave til natur- og rekreative formål.

Region Syddanmark har vedtaget Råstofplan 2012. Kommuneplanens forhold til råstofplanen er beskrevet. Her ud over er foretaget mindre justeringer af sproglig karakter.