AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • de værdifulde geologiske landskabsformationer som åse, ådale, tunneldale, randmorænebakker, dødislandskaber, deres indbyrdes overgange og sammenhænge skal beskyttes og fremstå tydeligt i landskabet.
  • kystens frie dynamik med erosion og pålejring skal kunne forløbe uhindret på kyststrækninger med særlig geologisk interesse. 
  • befolkningen skal have gode adgangsmuligheder til forskellige geologiske oplevelser, og de mest værdifulde geologiske profiler bør bevares og være tilgængelig både som udflugtsmål og som materiale til brug i forbindelse med undervisning og forskning.
  • råstofgrave efter endt råstofindvinding udvikles til artsrige næringsfattige naturtyper med rekreative muligheder. 
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret.

Udpegningen er suppleret med øerne i Det Sydfynske Øhav i overensstemmelse med statens kortlægning. Der er medtaget mål og retningslinjer for efterbehandling af råstofgrave til natur- og rekreative formål.

Region Syddanmark har vedtaget Råstofplan 2012. Kommuneplanens forhold til råstofplanen er beskrevet. Her ud over er foretaget mindre justeringer af sproglig karakter.