Hovedstruktur


Under Hovedstruktur kan du læse om en række temaer, som er gældende for hele kommunens område. Temaerne afspejler de overordnede politiske mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen som helhed. En stor del af temaerne er fastlagt i Planlovens § 11a

Hovedparten af temaerne er opbygget på følgende måde: Mål, baggrund, strategi og indsats samt evt. retningslinjer.

Overskriften "Hovedstruktur" er en blanding af det, som i Planloven betegnes som hovedstruktur, redegørelse og retningslinjer.

 

 


Svendborg Kommune | Ramsherred 5, 5700 Svendborg, Telefon 62233000, svendborg@svendborg.dk