AFLYST
Kommuneplan 2009

Det dyrkede areal

Kommuneplanen skal varetage de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (omfatter også gartneri og frugtavl).

Formålet med planlægningen er at sikre jordbrugets udviklingsmuligheder (investeringssikkerhed og forudsigelighed) og samtidigt forebygge konflikter til naboer samt tage hensyn til landskabs-, natur- og miljøinteresser.

Der er tale om en positiv planlægning, som ikke begrænser jordbruget uden for udpegningen, men sikrer, at de særligt værdifulde landbrugsområder så vidt muligt friholdes for andre aktiviteter, der kan give begrænsninger for jordbruget. Den miljømæssige regulering af landbruget er den samme indenfor og udenfor de særligt værdifulde landbrugsområder.

Kommunerne overtog varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser fra amterne i forbindelse med strukturreformen. Udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder blev udskudt til Kommuneplan 2013 blandt andet på grund af manglende statslig jordbrugsanalyse.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for særligt værdifulde landbrugsområder var ikke med i Kommuneplan 2009 bl.a. på grund af manglende statslig jordbrugsanalyse.

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "særligt værdifulde landbrugsområder" med tilhørende retningslinjer.