AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • Svendborg Kommune skal have et mangfoldigt jordbrug med en betydende primærproduktion,
  • der skal være plads til alle - store intensive konventionelle produktioner og en bred vifte af nicheproduktioner store som små, økologi, frugt- og bæravl mv. og med en høj grad af lokal forarbejdning,
  • skabe gode rammer for innovation i jordbruget,
  • jordbruget vil komme til at spille en væsentlig rolle i fremtidens biobaserede samfund forstået som bæredygtige veje til vækst,
  • jordbruget bidrager til klimaløsninger bl.a. som energileverandør,
  • skabe synergi mellem jordbruget og andre vækstpotentialer,
  • jordbruget spiller en vigtig rolle i at sikre og udvikle kommunens unikke landskaber, natur og miljø og skaber gode rammer for friluftslivet,
  • jordbruget understøtter bosætning og udvikling i lokalområderne og at lokalområderne understøtter jordbruget,
  • den jordbrugsmæssige drift suppleres med andre og alternative aktiviteter. Det kan f.eks. være gårdbutikker og udnyttelse af oplevelsesmæssige muligheder.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for særligt værdifulde landbrugsområder var ikke med i Kommuneplan 2009 bl.a. på grund af manglende statslig jordbrugsanalyse.

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "særligt værdifulde landbrugsområder" med tilhørende retningslinjer.