AFLYST
Kommuneplan 2009

Vand og klimatilpasning

Klimaet forandrer sig, og det betyder, at vi må tilpasse vores byer og landområder, så vi kan imødegå de udfordringer, der følger med. Der er brug for lokale løsninger på et globalt problem, hvor vi her i Danmark oplever, at vand bliver en særlig udfordring.

Udfordringerne er til at tage og føle på. Vores byer er ikke indrettet til at kunne håndtere de øgede regnmængder vi har i vente og slet ikke de ekstreme skybrud, som vi kommer til opleve oftere end hidtil. Det samme gælder i det åbne land, hvor vandløb og søer går over deres bredder med fare for at skade afgrøder og anlæg.

Langs kysterne vil den gradvist stigende vandstand give store udfordringer på længere sigt, og med de mere ekstreme vejrforhold, må vi allerede nu påregne flere oversvømmelser af udsatte kyststrækninger.

Vandet er kraftfuldt og kan medføre store ødelæggelser af både menneskelige, økonomiske, natur- og miljømæssige og samfundsmæssige værdier. Derfor er det nødvendigt at tage udfordringen op med at ”tæmme” vandet, så vandet gør så lidt skade som muligt – og måske endda gør gavn.

Med dette afsnit i kommuneplanen er der taget hul på en vigtig prioritering af, hvordan Svendborg Kommune vil tackle de øgede vandmængder i Svendborg Kommune, hvad enten det drejer sig om regnvand eller havvand og om det er i byen eller på landet. 

 
Status

Kommuneplantillæg om klimatilpasning er vedtaget på byrådets møde den 31. marts 2015.

Ændring

Klimatilpasning er et nyt emne i kommuneplanen.