AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • borgere i alle aldre gennem daglig motion og rekreative muligheder i byrum, det åbne land og til vands (og i luften) skal kunne opleve livsglæde, fællesskab, livskvalitet og et godt helbred.
  • udviklingen inden for idræts-, sports- og friluftssfæren skal være bæredygtig under hensyntagen til natur-, miljøkrav, kulturværdier, lodsejere og den indbyrdes afvejning mellem forskellige typer af interesser. 
  • selvforvaltende idræt, motionsidræt, breddeidræt og eliteidræt er hinandens forudsætninger, der supplerer hinanden og skaber værdi - sammen og hver for sig, og skal være med til at sikre et dynamisk og til enhver tid moderne idrætsbillede. 
  • kommunens sports- og friluftspotentialer udvikles ud fra en oplevelsesøkonomisk optik.  
  • idrætsbilledet og rekreative tilbud i Svendborg Kommune skal være med til at udvikle og profilere kommunen som en attraktiv bosætnings-, uddannelses- og turismekommune og i tilknytning til tankerne om "det gode liv" i Cittaslow-filosofien.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.