AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgivning

I henhold til Planloven § 11 a skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål.

Arealer til sports- og fritidsanlæg

  • Der skal i planlægningen sikres tilstrækkelige bynære arealer til udøvelse af organiseret og uorganiseret sports-, fritids- og friluftsliv.
  • Eksisterende sports- og fritidsarealer til organiseret og uorganiseret boldspil, leg og lign. kan ikke konverteres til anden bymæssig anvendelse med mindre der findes egnet kompensation.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.