AFLYST
Kommuneplan 2009

Kultur og fritid

Kultur en væsentlig faktor for samfundsudviklingen i nutidens videns- og oplevelsessamfund. Hver kommune må finde sit unikke særpræg. I Svendborg kan vi være stolte af eksempelvis den levende maritime historie, musikmiljøerne, film- og scenekunsten, idrætten, nye skud på det kulinariske felt og Øhavets enestående oplevelseslandskaber. Aktiviteterne bæres i høj grad af et rigt foreningsliv og de mange ildsjæle og netværk i Svendborg Kommune. 

Kultur og fritid som udvikling

Et blomstrende kulturliv, foreningsliv, fritidsliv og friluftsliv skaber sammenhæng og netværk - trivsel og livskvalitet - sundhed og kreativitet.

Kulturlivet i bred forstand skal være et stærkt aktiv for Svendborg Kommune som et attraktivt sted at bo, at uddanne sig, at etablere virksomhed, at arbejde og besøge. Svendborg kommune skal være stedet, hvor livet udfordres og nydes med afsæt i den lokale natur og traditioner og med åbenhed for eksperiment og fornyelse. Byrådet vil derfor arbejde for at sikre de optimale rammer for de kultur- og fritidstilbud, som børn, unge og voksne efterspørger. 

Kommuneplanens Kultur- og fritidstema omfatter:  

Inden for Idræt, fritid og friluftsliv er der specifikke planmæssige bestemmelser for:

Kultur- og fritidsudviklingen i Svendborg Kommune skal ses i tæt sammenhæng med kommuneplantemaerne: 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er ikke revideret, og afsnittene er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter. Afsnit om "Golfbaner" og "Lystbådehavne" er behandlet særskilt i forbindelse med revision af temaet om turisme.