AFLYST
Kommuneplan 2009

Kolonihaver

Kommuneplanen indeholder en udpegning af eksisterende udlagte kolonihaver.

Mål

Det er Byrådets mål, at: 

  • fastholde kommunens kolonihaveområder som en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. 

Baggrund

I Svendborg Kommune er der udlagt areal til kolonihaver fordelt på ni delområder; Ørkild, Brydevang, Christianshøj, Fruerskov, Margrethelund, Solbakken, Trappehaverne, Byhaverne og et område mellem Ring Nord og den kommunale skov Byparken.

Kolonihaveområderne er alle varige kolonihaveområder, og områderne indeholder cirka 440 haver. 

Varige kolonihaver kan kun nedlægges helt eller delvist, hvis væsentlige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen.

Strategi og indsats

Byrådet vil fastholde de eksisterende kolonihaveområder og det udlagte areal til kolonihaveområde mellem Ring Nord og Byparken.

Retningslinjer

Lovgivning

I henhold til Planlovens § 11a, nr. 9 skal kommuneplanen indeholde retningslinier for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.

Kolonihaver

  • Der kan kun etableres kolonihaver i de på kortet udpegede kolonihaveområder.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al videreført uden ændringer. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.