AFLYST
Kommuneplan 2009

Kultur og bibliotek

Inspiration er en forudsætning for at kunne arbejde og tænke kreativt. Kultur - den professionelle og vækstlaget - er en væsentlig inspirationskilde og et område, hvor Svendborg har en særlig styrke og et fortrin frem for mange andre provinsbyer. De kreative kræfter og miljøer skal være fremtidens råstof i udviklingen af kulturlivet og fremtidens kulturelle arbejdspladser.

Kulturudvikling handler om, at vi skal udfordres og udvikle vores innovative kompetencer. Svendborg kommune prioriterer en kulturudvikling, hvor et alsidigt og kvalitativt kulturtilbud præsenteres i et levende og spændende bymiljø og i et samspil med lokalområdernes særlige identiteter. Kultur er en væsentlig del af "det gode liv" i Cittaslow-filosofien i Svendborg kommune.  

I kommuneplansammenhæng spiller de kulturelle institutioner en central rolle for udviklingen. Det betyder blandt andet, at der skal gøres en særlig indsats for de eksisterende institutioner, der trænger til opgradering og modernisering, som eksempelvis biblioteket og forsamlingshusene. Der skal skabes bedre rammer for hovedbiblioteket i Svendborg by, og forsamlingshusene kunne udvikles til en form for multifunktionelle mødesteder/kulturhuse i lokalområderne. 

I Svendborg tror vi på, at succes beror på et udbytterigt samarbejde mellem kultur- og erhvervsliv, men også samspillet mellem amatører og professionelle kulturaktører og kunstnere. Det skal sikres gennem netværk og synliggørelse, hvor Svendborg Kommune skal være en aktiv medspiller.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet om Kultur og bibliotek er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter. Under strategi og indsats henvises til indholdet i ny kulturstrategi.