AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Kulturlivet

Kulturlivet i Svendborg samordnes og organiseres gennem en række brugerråd og netværk:  

  • Kulturelt Samråd.
  • Musikrådet. 
  • Billedkunstrådet.
  • Kulturnetværk Svendborg.
  • Børnekulturelt Netværk.
  • Senioraktiviteter. 
  • Forsamlingshusudvalget.
  • Lokalhistorisk Samvirke SCHACK 

Uddybende kan kulturområdets aktiviteter og institutioner inddeles i en række delområder: 

Museer Anne Hvides Gård - Oldsagssamling på Broholm - Forsorgsmuseet -  Lundeborg Pakhus - Naturama/naturhistorisk museum - Taasinge Skipperhjem og folkemindesamling
Lokale arkiver Byhistorisk arkiv - Lokalhistoriske Samvirke (SCHACK) - Svendborg Byhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Samling på Svendborg Bibliotek, Drejø Sogns Lokalarkiv, Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv, Gudme Lokalhistoriske Arkiv, Thurø Lokalhistoriske Forening, Egense og Rantzausminde Lokalhistoriske Arkiv, Tved Lokalhistoriske Arkiv, Skårup Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv, Sørup & Sct. Jørgens Lokalhistoriske Arkiv - Mindestuer for Tom Kristensen og Karin Michaelis - Johannes Jørgensens Hus.   
Teatre Svendborg Teater - BaggårdTeatret - Rottefælderevyen -  B & U-teatret -Svendborg Fritidsteater - Dilettantforeninger.
Musik Der findes kun få lokaler som er indrettet specifikt til større koncertaktiviteter. Koncerter finder sted i bl.a. Musikkens Hus/Musikskolen, Borgerforeningen/Kulturhus Svendborg, Svendborg Teater samt ved uddannelsesinstitutioner, på slotte og herregårde, i kirker, skoler, idrætshaller og spillesteder. Der er øvelokaler til den rytmiske musik i Harmonien og Ollerup Forsamlingshus - Stadsensemble.
Billedkunst Kunstbygningen SAK - Børnebilledskoler.
Film og Events Årlige events bl.a. Svendborg Film- og Kulturdage, Salaam Filmfestival, Fødevaremarkedet Kulinarisk Sydfyn, Classic Regatta, Høje Bøge Open Air, CRA-S kunsthåndværkermarked, Ordfestival, Handicapfestival -  Filmprisen Svend - Skolefilmfestival. 
Biografvirksomhed Scala, BaggårdsBiffen
Kultur- og aktivitetshuse, herunder forsamlingshuse Borgerforeningen - Maritimt Center - Krøyers Pakhus - Brechts Hus - Harmonien - Maskinen - Forsamlingshuse i Bjerreby, Brudager, Brændeskov, Drejø by, Egense, Gudbjerg, Hjortø by, Kirkeby, Landet, Lundeborg, Ollerup, Skarø by, Stenstrup, Tved, Ulbølle, Vejstrup, Vester Skerninge, Vormark, Øster Skerninge, Åbyskov - Hundstrup Aktivitetshus.
Andre kulturelle aktiviteter Årets Kultur- og Talentpris.

Kulturinstitutioner i Svendborg Kommune pr. 2009 (ikke opdateret) er vist på kort:

Bibliotek

Folkebiblioteket har det seneste årti udviklet sig med stor hast og rummer i dag mange funktioner ud over udlån af bøger og andre materialer. Som kommunens primære formidlings- og videncenter kan borgere i alle aldre bruge bibliotekets mange forskellige tilbud om viden, information og oplevelser. 

Hovedbiblioteket beliggende på Viebæltet i Svendborg by er fra 1937, og er det mest besøgte kultursted på Sydfyn med årligt 350.000 besøgende (2009-tal). Huset lider under pladsmangel og utidssvarende indretning for de nye tilbud, som et moderne bibliotek skal kunne honorere. Biblioteket har filialer i Gudme, Skårup, Stenstrup, Vester Skerninge, Landet og Thurø by samt Drejø by, der betjenes ved depot. 

Børnekultur 

Børnekulturelt Netværk i Svendborg koordinerer og initierer børnekulturelle aktiviteter. Netværket er med til at sætte præg på og udvikle kommunens børnekultur og giver børn og unge mulighed for en kulturel dannelse præget af mangfoldighed i de æstetiske oplevelser. Arbejdet koordineres overordnet af Svendborg Biblioteks børnekulturkonsulent.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet om Kultur og bibliotek er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter. Under strategi og indsats henvises til indholdet i ny kulturstrategi.