AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Svendborg Kommune skal have en unik kulturudvikling i sammenhæng med områdets maritime særpræg, den rige kulturarv og de kreative miljøer. Byrådet vil bidrage til at udvikle optimale rammer for, at kulturen og bibliotekets potentialer formidles, udvikles og anvendes til at skabe et spændende og udfordrende kulturliv, som kendetegnes af mangfoldighed, kvalitet og fornyelse. 

Det er Byrådets mål, at:

  • profilere Svendborg som en attraktiv bosætningskommune kendetegnet af et højt kulturelt aktivitets niveau.
  • Cittaslow principperne om livskvalitet og kvalitet i omgivelserne danner afsæt for udviklingsarbejdet inden for indsatsområdet kultur, kreativitet og fritid. 
  • sikre at planlægningen af byernes forskellige rum og landskaberne heromkring fokuserer på de oplevelsesmæssige kvaliteter og den historiske identitet. 
  • sikre mødesteder og opholdsrum i det offentlige rum.  
  • udvikle Svendborg havn til et levende kulturmiljø. 
  • undersøge muligheden og udarbejde plan for etablering af nyt hovedbibliotek, der kombinerer viden, information og kulturoplevelser.
  • styrke og udvikle de kunstnerisk skabende miljøer.
  • forankre forsamlingshuskulturen ved at styrke forsamlingshusene som lokale kulturhuse.
  • formidling af kultur- og fritidstilbud skal ske på en vedkommende og inspirerende måde, så borgerne får lyst til at deltage i aktiviteterne.
  • der sikres tilgængelighed for alle til kommunens kultur- og fritidstilbud.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet om Kultur og bibliotek er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter. Under strategi og indsats henvises til indholdet i ny kulturstrategi.