AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Kulturstrategi 2030

Svendborg Kommune er i 1. halvdel af 2013 i gang med at udvikle en ny kulturstrategi. Nedenstående er derfor ikke up-to-date. Læs mere på kommunens hjemmeside om Kulturstrategi 2030.

I relation til den sammenfattende kommuneplanlægning vil byrådet på Kultur- og biblioteksområdet (Kommuneplan 2009): 

  • Revidere kommunens eksisterende, tværgående Kulturplan.  
  • Udvikle bibliotekets rolle som "det 3. sted" - et demokratisk, multikulturelt, intelligent mødested - og indtænke det i planer for nyt bibliotek.  
  • Undersøge muligheden for et center med fokus på maritime oplevelser
  • Arbejde for at sikre de mindre spillesteder og kreative miljøer gennem bl.a. honorarstøtteordningen
  • Bidrage til at udvikle Borgerforeningen, Harmonien og forsamlingshuse som kulturhuse med forskellige profiler.
  • Videreudvikle aktiviteterne i Børnekulturelt Netværk i Svendborg. 
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet om Kultur og bibliotek er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter. Under strategi og indsats henvises til indholdet i ny kulturstrategi.