AFLYST
Kommuneplan 2009

Lystbådehavne

Sydfyn er et stort sejlsportssted. Det er derfor vigtigt at kunne tilbyde de nødvendige faciliteter, således at bådfolket får optimale muligheder for at dyrke deres sport. Her indgår lystbådehavnene som naturlige samlingssteder, og ikke kun for kommunens egne borgere men også for de sejlende turister.

Det er derfor vigtigt at følge udviklingen og tilgodese behovet for udbygning af havnefaciliteterne i bestræbelserne på dels at skabe gode rammer for kommunens egne sejlsportsinteresserede, dels at udvikle turismen.

Sejlsporten er et aktiv til forbedring af befolkningens muligheder for friluftsliv, rekreation og naturoplevelser, og dermed til at understøtte sundhed, livskvalitet og naturforståelse. Mange hensyn skal dog iagttages i forbindelse med etablering eller udvidelse af lystbådehavne i og med, at beskyttelseshensynet til landskab og uberørte åbne kyststrækninger vejer tungt.

Se i øvrigt kommuneplanens afsnit om sejlads.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Tal for eksisterende bådepladser er opjusteret til rette antal. Der er suppleret med indsats om at skaffe bådpladser for store lystbåde. Retningslinjerne er videreført.