AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at: 

  • fremme de maritime interesser inden for turisme, uddannelse og erhverv.
  • sejlsporten medvirker til at skabe gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling, og at den udgør et vigtigt udviklingspotentiale for turismen.
  • sikre et bredt udbud af lystbådehavne, både- og jollehavne samt rampeanlæg for isætning af mindre både, kajakker osv.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Tal for eksisterende bådepladser er opjusteret til rette antal. Der er suppleret med indsats om at skaffe bådpladser for store lystbåde. Retningslinjerne er videreført.