AFLYST
Kommuneplan 2009

Sejlads

Friluftsmulighederne til søs er særdeles gode i Svendborg Kommune med lukkede og lavvandede farvande i Det Sydfynske Øhav og mere eksponerede kyster ved Storebælt. Dette giver gode betingelser for mange typer søsport fra forskellige typer sejlsport, sejlads med motorbåde og havkajakker. 

Stigningen i den rekreative udnyttelse af farvandene omkring Svendborg Kommune kan forringe sårbare naturområder og de forskellige rekreative aktiviteter kan være uforenelige. Dette beskrives nærmere i afsnit om rekreative interesser.

Se i øvrigt også afsnittet om lystbådehavne.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført.

Data og henvisninger til lovgivning er opdateret, herunder nye regler for sejlads med vandscootere mv. Retningslinjen er sproglig justeret i forhold til de nye regler.